Vpenjalna priprava omogoča krajši izdelovalni čas izdelka

Vpenjanje je postopek, pri katerem se obdelovanec pritrdi na takšen način, da se pri njegovi obdelavi le ta ne premika. Na ta način se na eni strani prepreči njihovo gibanje in premikanje, na drugi strani pa to omogoča lažje rokovanje in obdelavo. Glede na to, da industrija danes stremi k vedno krajšemu izdelovalnemu času, je vpenjalna priprava za celotno proizvodno linijo izjemno pomembna naprava.

Po nekaterih podatkih se v proizvodnem traktu ogromno časa izgubi za nameščanje, dodajanje ali odvzemanje obdelovancev, ali pa za njihovo vpenjanje v vpenjalno pripravo. Ravno s tega vidika je zato danes vedno večja težnja po skrajšanju izdelovalnega časa in iskanju obdelavo pri večjih hitrostih. V ta namen je vpenjalna priprava lahko izdelana v različnih oblikah in z določenimi posebnostmi, ki omogočajo različno vpetje.

Vpenjalna priprava je namenjena tudi kontroli kakovosti

V industriji je torej vpenjalna priprava pomembna predvsem z vidika izboljšanja in poenostavitve tehnološkega procesa, zmanjšanja stroškov proizvodnje, varnosti pri obdelavi izdelka in doseganje večje kakovosti izdelka. To pa ni edini način uporabe vpenjalne priprave. Vpenjalna priprava se uporablja tudi v kontroli kakovosti različnih kosov, polizdelkov ali izdelkov.

Tako imenovana merilna in kontrolna vpenjalna priprava omogoča vpetje merjenca na takšen način, kot bo vstavljen tudi v končnem izdelku. Omogoča, da je vpetje vedno enako in pod enakimi pogoji kot bo vstavljen v končni sklop. Ker nima merilnih pripomočkov, se merjenje opravi s 3D merilnim strojem. Običajno se v napravo vpne ustrezno merilno napravo, s katero se izvaja kontrola kakovosti izdelkov. Na ta način lahko preverimo tudi več dimenzij hkrati ob enem in istem vpetju.

Izdelava vpenjalne priprave po meri

Takšna merilna in kontrolna vpenjalna priprava ima v postopku kontrole in preverjanja kakovosti zelo pomembno vlogo. Ker so tovrstni postopki lahko tudi dolgotrajni, je podobno kot pri proizvodnem traktu, vedno večja tendenca po tem, da so tudi ti postopki kontrole čim krajši. Z vpenjalno pripravo dosežemo bistveno večjo hitrost kontrole izdelkov, večjo kakovost kontrole in tudi natančnost.

Ker pa gre za kompleksne in tudi zelo specifične priprave, jih je kot merilno orodje težko posplošiti za različne veje industrije ali proizvodnje. Tovrstne naprave so popolnoma prilagojene potrebam in zahtevam določene proizvodne linije, in ustrezajo le individualnim zahtevam naročnika. Vsaka vpenjalna priprava, ki je izdelana s strani ponudnika kontrole orodij in izdelave strojnih delov, je prilagojena za vsakega naročnika posebej. Ker gre za naprave, ki morajo biti natančno izdelane, je potrebno biti dodatno pozoren pri izbiri primernega ponudnika.

Več o vpenjalnih pripravah si lahko preberete tukaj

Vse pravice pridržane | Optiweb