Biološke čistilne naprave

Biološke čistilne naprave so namenjene za čiščenje komunalnih odpadnih voda iz objektov, kot so vrstne hiše, posamični večji in manjši objekti, v naselju, domovi, počivališča, hoteli, šole, gospodinjstvo.  Uporabljamo jih v primerih, ko so odpadne vode obremenjene z biološko razgradljivimi snovmi.

Kako deluje biološka čistilna naprava?
Odpadna voda priteka v mehanski del biološke čistilne naprave, kjer se večji delci usedajo. Nato voda odteka v biološko stopnjo naprave, iz katere očiščena voda naprej odteka v odprte vode oziroma v naravo. Princip delovanja biološke čistilne naprave je v tem, da se v biološkem delu naprave aktivno blato z mešanjem vzdržuje v stalnem gibanju, kar pospešuje naravno samočiščenje, saj se raztopljene in neusedljive snovi spremenijo v obliko, ki se lahko useda, to pa omogočajo mikroorganizmi. Da pa pride do rasti in delovanja mikroorganizmov mora imeti odpadna voda hranilne snovi, ustrezno temperaturo itd. V procesu usedanja se voda zbistri in očisti, da jo lahko v skladu s predpisi odvajamo v vodotoke.

Biološka čistilna naprava mora biti opremljena z:
– odzračevalnim sistemom, ki omogoča odvod plinov
– montiran zračnik, ki mora biti na odtočni cevi in čim bolj oddaljen od bivalnih prostorov.

Deli čistilne naprave:
– predčistilni bazen
– bio komora
– prezračevalnik
– usedalnik
– črpalka za stisnjen zrak
– odvajalna cev

Zgradba
Biološka čistilna naprava mora biti zavarovana pred zmrzovanjem in neposredno sončno svetlobo. Prav tako pa ne sme biti oviran pretok zraka. Te čistilne naprave se po navadi vkopljejo v zemljo, nad zemljo pa ostane le del vstopnih odprtin. Čistilna naprava je sestavljena iz plastičnega reaktorja z vgrajenim notranjim tehnološkim sistemom.
Napravo lahko vgradite sami, vendar pa vam priporočamo, da to prepustite izkušenim delavcem.

Biološka čistilna naprava z aktivnim blatom temelji na aerobnem čiščenju odpadnih vod s suspendirano biomaso oziroma mikroorganizmi. Njena naloga je odstraniti organsko onesnaženost z mikroorganizmi.

Vse pravice pridržane | Optiweb