Čistilne naprave v Sloveniji

Poleg čistilnih naprav kot so CČN (centralna čistilna naprava) Ljubljana, Novo Mesto, Domžale-Kamnik in Celje, pa so po Sloveniji še druge čistilne naprave;

Čistilna naprava Straža
Je mehansko-biološka čistilna naprava z aerobno stabilizacijo blata. Zmogljivost naprave je 5.000 PE (populacijskih enot).

Čistilna naprava Otočec
Tudi ta naprava je mehansko-biološka z aerobno stabilizacijo blata. Zmogljivost naprave je narejena za 1.000 PE.

Čistilna naprava Češča vas
Mehansko-biološka naprava, katere zmogljivost je 400 PE.

Čistilna naprava Dolenjske Toplice
Omogoča mehansko-biološka čiščenje, zgrajena je za obremenitev 2.000 PE. Sedaj jo želijo povečati na 4.000 PE.

Čistilna naprava Globodol
Mehansko-biološka naprava, izdelana je za 300 PE.

Čistilna naprava Šmarješke Toplice
Mehansko-biološka naprava 4.000 PE. Dodana je tudi nova tercialna stopnja čiščenja za odstranjevanje fosfatov oziroma dušikovih in fosforjevih spojin.

Čistilna naprava Gumberk
Manjša mehansko-biološka naprava, velikost pa je 600 populacijskih enot.

Čistilna naprava Žužemberk
Mehansko-biološka naprava 3.000 PE. Tako kot pri CČN Šmarješke Toplice je tudi pri tej napravi dodana nova tercialna stopnja čiščenja za odstranjevanje fosfatov oziroma dušikovih in fosforjevih spojin.

Čistilna naprava Maribor
Nahaja se v Dogošah. Obratovati je začela 10.6.2002. Zmogljivost je 195.000 PE, z možnostjo razširitve 285.000 PE. Čiščenje poteka na treh ravneh; biološko, mehansko in obdelava blata.

Čistilna naprava Radovljica
Deluje od leta 2006. Voda, ki odteka iz Begunj, Lesc, Hraš, Žirovnice se nato očisti v CČN Radovljica in nato odteče v reko Savo. Velikost naprave je 17.320 PE.

Čistilna naprava Kranj
Mehansko – biološka centralna čistilna naprava Kranj je pričela z obratovanjem leta 1986. Naprava ima kapaciteto sto tisoč populacijskih enot, trenutno pa je obremenjena 75-odstotno.

Pravzaprav so vse te naprave, ki so opisane mehansko-biološke, razlikujejo se le v zmogljivosti populacijskih enot. Poleg opisanih centralnih čistilnih naprav pa so tudi CČN Mirna peč, Šmarjeta…

Vse pravice pridržane | Optiweb