Cene čistilnih naprav

Cene čistilnih naprav so odvisne od tega, za katero vrsto naprave gre, od števila oseb, kateri tip naprave pa tudi firmo naprave. Najbolj pomembno pa je, da pri izbiri čistilne naprave gledamo na število oseb v gospodinjstvu.  Hišne čistilne naprave so na voljo so v dimenzijah od 1-500 oseb. Centralne čistilne naprave pa so namenjene še večjim številom oseb. Čistilne naprave do 120 prebivalcev delujejo na enofazni tok, večje pa na trifazni tok.

Cene hišnih čistilnih naprav so približno take:
Tip čistilne naprave VIROcomp: od 2.200€ pa do 5.000€ (od 1 do 20 oseb)
Tip čistilne naprave EC-SBR: od 3.000€ do 5.000€ (od 1 do 12 oseb)
Če so čistilne naprave namenjene večjemu številu oseb, so tudi dražje. V ceno je po navadi vključen tudi DDV.

Biološke čistilne naprave oziroma zbiralniki deževnice in greznic
Pri teh napravah se cena najpogosteje gleda na število oseb in prostornino oziroma velikost čistilne naprave. Tudi te cene se gibljejo nekje od 2.000€ pa vse do 5.000€.

Male čistilne naprave, ki so namenjene predvsem enodružinskim hišam in manjšim objektom
Cena malih čistilnih naprav do 5 oseb znaša nekje od 2.000€ pa do 2.500€

Cene rastlinskih čistilnih naprav se gibljejo nekje od 3.000€. Te čistilne naprave so neke vrste rešitev za odpadno vodo iz gospodinjstev. Spadajo pa pravzaprav med biološke čistilne naprave.

Cene centralnih čistilnih naprav
Centralne čistilne naprave uporabljajo večja mesta, vasi in objekti. Vse je odvisno od števila prebivalcev. Ker so to večje čistilne naprave so tudi cene veliko višje. Cene se lahko dvignejo tudi do nekaj milijonov evrov. (primer: Trbovlje; izgradnja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema cena 6 milijonov evrov). Razlog za tako visoke cene je draga oprema in zahtevnost pri delu.

Če je v gospodinjstvu več kot 5 oseb, se splača kupiti hišne čistilne naprave. Te naprave so zelo kvalitetne in kakovostne. V kolikor vas je manj kot 5 pa vam priporočamo, da kupite malo čistilno napravo.

Vse pravice pridržane | Optiweb