Biološke greznice

Kaj je biološka greznica?
Biološka greznica je neke vrste podzemni »zbiralnik« v katerem se zbirajo različne trdne in tekoče snovi, ki vsakodnevno iztekajo po odtočnih ceveh iz gospodinjstva (iz kopalnice, kuhinje, stranišč…) Biološka greznica je neke vrste predpriprava za čistilno napravo. V notranjosti greznice se kopičijo mikroorganizmi, ki proizvajajo encime, ki so ključni pomen za razgradnjo snovi. Sčasoma pa se encimi zmanjšajo in razgrajanje postane manj učinkovito, zato se odpadki zadržujejo v notranjosti greznice. To privede do neprijetnih vonjav in zamašitve.

Zgodovina greznic
Moderno greznico so prvič postavili leta 1860 v Franciji. Greznica je neke vrste mala čistilna naprava brez prezračevanja, zato v njej poteka anaerobno (brez kisika) čiščenje odpadnih voda, ki pritekajo iz posameznega objekta. Lahko je nepretočna ali pretočna z odtokom v ponikovalnico.

Kdo izdeluje biološke greznice?
Biološke greznice izdelujejo podjetja, ki se ukvarjajo z izdelavo čistilnih naprav. Zgrajene so iz betona ali plastike. Lahko je nepretočna ali pretočna z odtokom v ponikovalnico. Greznica je lahko vgrajena na povozni ali pa nepovozni površini. Prav tako pa mora biti vgrajena na mestu, kjer se lahko vzdržuje.

  • Nepretočna greznica: je zaprta posoda v kateri se zbirajo odpadne vode. Namenjena je za suha stranišča. Prostornino mora imeti 500 litrov/osebo, za hišne odpadne vode pa 3000 litrov/osebo.
  • Pretočna greznica: za 10 oseb mora biti dvoprekatna, nad 10 oseb pa troprekatna. Prostornina te greznice pa mora biti 2000 litrov/osebo. V njej se odpadne vode delno očistijo in odtečejo v ponikalnico.

V greznici poteka anaerobna biološka razgradnja, ki pa se ne dokonča, zato je potrebno greznico očistiti vsaj 1x letno.

Vse pravice pridržane | Optiweb