Učinkovito čiščenje greznic

Je vaša greznica že spet polna ali pa iz nje zaudarja po kislem? Potem čim hitreje pokličite komunalno podjetje Mežan in se dogovorite za praznjenje in čiščenje vaše greznice. Podjetje učinkovito poskrbi za čiščenje greznic in njihovo praznjenje ter za to, da so odpadki iz njih vključno z usedlinami odpeljani na za to primerno mesto oziroma odlagališče.

Veste, da morate za praznjenje poskrbeti tudi, če vaša greznica še ni polna? Takšen je namreč zakon, ki določa, da mora lastnik greznice zanjo skrbeti, kar vključuje tudi praznjenje in odvoz fekalij, ne glede na to, kako polna je vaša greznica. V zakonu je tudi določeno, da mora za odvoz poskrbeti za to usposobljena služba, ki ve, kako ravnati z odpeljanimi odpadki in kam jih odlagati.

Praznjenje in čiščenje greznic

Praznjenje greznic pomeni odvoz fekalij in ostalih tekočih odpadkov iz greznice, poleg tega pa je ob vsakem praznjenju pametno poskrbeti tudi za temeljito čiščenje vaše greznice. To se najlažje in najbolj učinkovito naredi s pomočjo visokotlačnim curkom vode, ki očisti notranjost greznice ter cevi za odtok in odtok odplak v njo. Na stene greznice in cevi se namreč nabirajo usedline ter gošča, ki lahko povzroča neprijetne vonjave, zato je pametno skrbeti ne le za praznjenje, ampak tudi za čiščenje greznic, da se to ne zgodi.

Za visokotlačno čiščenje z močnim curkom vode najbolje in najhitreje poskrbi kar komunalno podjetje, zato vam priporočamo, da se ob naročilu praznjenja greznice pozanimate tudi o postopku čiščenja, saj ga je treba izvesti, ko je greznica prazna.

Kaj z greznico po priklopu na kanalizacijo?

V zadnjem času v veliko občinah poteka izgradnja kanalizacijskega sistema, tako da greznice ne bodo več potrebne. Kaj narediti z greznico, ki jo ne potrebujete več? Nujno jo je treba izprazniti in očistiti, da ne bi v prihodnosti prišlo do izlivanja odplak v vodo, saj dotrajana greznica lahko začne puščati. Prav tako pa iz polne greznice, ki še več let ni bila izpraznjena, lahko začne tudi smrdeti. Temu se lahko izognete tako, da poskrbite za njeno čiščenje.

V primeru, da nameravate vašo greznico po priklopu na kanalizacijsko omrežje uporabiti za druge namene, recimo kot zbiralnik za deževnico oziroma meteorno vodo, pa je sploh nujno, da poskrbite za učinkovito čiščenje, saj boste le tako lahko zagotovili neoporečnost zbiralnika.

Vse pravice pridržane | Optiweb