Požarna varnost fasade

Vsi vemo kako pomembna je požarna varnost objektov, a se tega ne zavedamo dovolj. Pri nastanku požara lahko negorljiva izolacija na fasadi pridobi dragocen čas za evakuacijo stanovalcev in reševanja. Oglejte si take izolacije.

Nova zakonodaja nam dokazuje da je stvar resna. V uradnem listiu št. 52, dne 30.06.2010 je bila objavljena uredba o izdaji Tehnične smernice TSG-1-001:2010 – Požarna varnost v stavbah. Kar je v Slovensko gradbeništvo prinesla precej novosti glede nedvoumnosti definiranih pravil stroke,ki imajo samo en cilj – zagotoviti večjo požarno varnost v stavbah in s tem obvarovati ljudi, njihovo premoženje in okolje.

Ne glede na to da smernica določa za izbiro negorljivih materialov samo za stavbe nad 10m. Pa je tudi za druge objekte požarna varnost zelo pomembna in pri nekaterih objetih tudi predpisana.

Premalo se zavedamo kaj pomeni požar v stavbi in njegove posledice. Spomnimo se samo požara v Shanghaiu, ko je stolpnica zaradi vrste material zgorela v trenutku. Zato nikomur ne privoščimo pomanjkljivih tehničnih zahtev. Zato upamo, da je nova smernica korektna osnova za načrtovanje, izvajanje in nadzor nad segmentom požarne varnosti v gradbeništvu.

Kontaktne fasade se v Sloveniji uporabljajo najpogosteje, tako na individualnih objektih kot na vseh drugih…zato lahko izberemo negorljivo kameno volno z najvišjim možnim razredom odziva na ogenj A1. Kamena volna je dobra izbira tudi pri sanacijah že obstoječih stavbah. Če pa govorimo o požarno varnostnih zahtevah pa lahko izberemo samo kameno volno A1 ali A2 po SIST EN 13501-1. Kar je povsem logično glede na njene lastnosti. Kaj pa steklena volna?

Možna pa je tudi izolacija porobetona,to so plošče iz mineralnih hirantov, vendar je slabo toplotno izolativna in visoka cena. So pa primerne za reševanje manjših detajlov.

Investitorjem, ki gradijo ali obnavljajo stavbe močno priporočamo da si pregledajo zahteve aktualne zakonodaje in da jih tudi upoštevajo pri izbiri materialov. V preteklosti smo priča lastnikov o cenejši izbiri materialov kateri niso samo slabi ampak tudi nevarni. Z osveščanjem želimo javnosti bol premišljeno izbiro materialov in tako preprečiti nevarnost pri požarih.

K ukrepom morajo lastniki pristopati skrbno in premišljeno. Redno majhno vzdrževanje, ki ga lahko spremenimo v investicijsko vzdrževanje konkretnimi učinki. Gre investicijske vrednosti, ne bi smele biti v neskladju z veljavnimi predpisi, načeli dobre prakse in kvalitetne izvedbe. Le ob upoštevanju vseh zakonodaj se lahko pričakuje doga življenjska doba.

Zraven toplotne izolativnosti dobiva vse večji pomen tudi požarna varnost, zato latnike pozivamo k premišljeni izbiri materialov in naj nebo največji kriterij cena. pri večjih objektih nam že sama zakonodaja določa izbiro materiala. Lastniki pa morajo pomisniti tudi na dolgoročne koristi kot so poraba energije in negorljivost izolacije ter s tem večja varnost pri požaru.

Vse pravice pridržane | Optiweb