Najboljša cena za odkup lesa, za posek in prevoz poskrbimo sami

Cena lesa se določa na podlagi upoštevanja različnih dejavnikov. Želja tistih, ki prodajajo les, je seveda ta, da bi bila končna cena čim višja. Da bi bilo mogoče iztržiti najvišjo možno ceno, pa morate vedeti, kaj vse je sploh tisto, kar vpliva na to, kakšna bo cena lesa. Posledično boste vedeli, kaj narediti za to, da bo kakovost lesa čim boljša, posledično pa bo narastla cena …

 

Od česa vse je praviloma odvisna cena lesa?

Na splošno bi bilo mogoče reči, da je konkretna cena lesa odvisna od trga oziroma od ponudbe in povpraševanja. Tako se cena skorajda identičnega lesa v različnih časovnih obdobjih precej razlikuje (npr. glede na sezono ogrevanja – jeseni, ko se približuje ogrevalna sezona, cena običajno močno naraste, v spomladanskih mesecih pa ponovno upade). Na določene dejavnike sicer ne morete neposredno vplivati oziroma jih predvideti vnaprej, vsekakor pa upoštevajte, da boste lahko za kakovosten les vedno postavili višjo ceno kot za nekakovostnega. Kako torej doseči čim boljšo kakovost? Izredno pomembno je, da sta sečnja in spravilo lesa izvedena ob zares najboljšem času – pri izbiranju najustreznejšega termina za posek se je zato vsekakor smiselno posvetovati s strokovnjakom. Cena je poleg tega seveda odvisna od vrste lesa in od tega, v kateri kakovostni razred že v osnovi spadajo posamezni hlodi. Praviloma dosežejo najvišjo ceno tisti hlodi, ki so uporabni za furnir.

 

 

Profesionalne gozdarske storitve poskrbijo, da je cena lesa čim višja

Cena pa je odvisna še od tega, ali gre za t. i. odkup na panju ali na gozdni oz. kamionski cesti. Kakšna je razlika? V prvem primeru kupec sam poskrbi za posek in za transport lesa, za prodajo na gozdni/kamionski poti pa je značilno, da so sečnja in spravilo lesa ter nato prevoz lesa do kupca v celoti prepuščeni prodajalcu. Jasno je, da je v drugem primeru cena višja, vendar morate dobro razmisliti, ali se vam v končnem seštevku to res splača. Če nimate pravih izkušenj in primerne opreme za gozdarske storitve, namreč zlahka poškodujete les, s čimer bo njegova cena močno upadla. Še mnogo bolj problematično pa je, da lahko pri tem resno poškodujete sebe ali druge. Za pravilen in varen posek je potrebnega ogromno znanja, zato to ni delo, ki bi ga lahko opravil praktično kdor koli. Nemalokrat se je torej bolje dogovoriti za nakup na panju. Za vse gozdarske storitve in za prevoz bo moral poskrbeti kupec. Ker bo cena dogovorjena vnaprej, ne bo tveganja, da bi se zaradi vaših napak znižala.

 

Za prevoz lesa brez poškodb so potrebna primerna vozila

Še en razlog, zaradi katerega je prodaja na panju velikokrat precej bolj smiselna od prodaje na kamionski cesti, je, da mnogi ljudje preprosto nimajo na voljo ustreznih vozil za prevoz lesa. Četudi je posek potekal v skladu z načrti, obstaja možnost, da med samim prevozom nastane velika škoda, če boste poskušali prevoz opraviti z vozili, ki preprosto niso kos tej nalogi. Vsekakor pa je treba tudi tu poudariti, da je transport lesa izjemno nevaren, če ni izveden pravilno, v skladu z vsemi varnostnimi predpisi. Ne tvegajte, da pride med prevozom do hudih nesreč. Poskrbite, da bodo tovorna vozila resnično dovolj zmogljiva in primernih dimenzij. Še pred prevozom pa se morate natančno prepričati, da so hlodi dobro pričvrščeni in da ni nevarnosti, da bi se med prevozom skotalili na cestišče.

 

Odkup ali sečnja in spravilo lesa, ki vključujeta transport

V podjetju Tisa smo strokovnjaki za najrazličnejše gozdarske storitve. Tako namesto vas poskrbimo za to, da bosta sečnja in spravilo lesa potekala v skladu z najstrožjimi standardi kakovosti. Hkrati pa vam pomagamo pri tem, da bo prevoz lesa do želene lokacije zares varen. Če se zanimate predvsem za prodajo, pa lahko hlode od vas tudi odkupimo – zagotavljamo vam, da vam bomo ponudili najboljšo ceno. Zaprosite za neobvezujočo ponudbo glede možnosti poseka ter prevoza in/ali odkupa lesa. Dogovorili se bomo za ogled na terenu, na podlagi katerega bo možno natančneje določiti ceno za odkup.

 

 

Če se na koncu odločite za to, da sprejmete našo ponudbo, vam zagotavljamo, da bo, ko zaključimo z delom, vaš gozd povsem očiščen. Na tleh ne bo mogoče opaziti motečih ostankov vej, štorov ipd., ampak bo teren povsem pripravljen na morebitno zasaditev novih dreves, ki jo lahko prav tako zaupate nam. Že med samim delom pa bomo izredno pazili na to, da ne poškodujemo gozdnega habitata. Med dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo, med drugim sodijo še čiščenje najrazličnejših površin z ostanki štorov s pomočjo frezanja, odstranitev in transport strohnenjih dreves iz gozdov, čiščenje zaraslih površin, sajenje, gnojenje in obrezovanje drevja ter prodaja sadik različnih dreves (gozdnih in okrasnih ali sadnih). Potrebujete čiščenje brežin? Niti to za nas ni težava. Na voljo imamo namreč bager, namenjen strojnemu poseku, s katerim je mogoče delati tudi na območjih brežin.

 

 

Vse pravice pridržane | Optiweb