Borelioza je huda bolezen, klopi niso nedolžna stvar

Borelioza je bila lani odkrita na štiri tisoč bolnikih.

sprej proti klopomKar pomeni dovolj veliko motivacijo vsem, ki se želijo težavam izogniti. Preventiva velja za vse, saj borelioza prizadene ljudi z različnih koncev države. Zanašanje, češ najbolj ogroženo območje je daleč od nas, možnost je praktično nična, ne koristi. Zavedati se moramo, da živimo v času, za katerega je velika mobilnost vsakodnevna praksa. Ljudje, transportna sredstva, tovor iz najbolj ogroženih območjih po vsakodnevnih poteh prihaja tudi na naše območje. S tem je borelioza praktično enako verjetna na neogroženih oziroma statistično najmanj ogroženih območjih, kot na najbolj ogroženih. Klop je tudi sicer vrsta živega bitja, ki ima v genih iskanje žrtve, preko katere lahko zagotovi svojo rast in razvoj. Zna se skriti, varovati pred naravnimi sovražniki in drugimi nevarnostmi, na tako mestu, kjer čaka na žrtev, kot tudi na mestu vboda. Zato je borelioza aktivno odpravljena zgolj z previdnostjo in pregledi.

Previdnost mora biti posebno intenzivna takrat, ko se odplavljamo na območja, kjer ima klop najboljše pogoje za življenje. To so območja z veliko vlage in vegetacije. Najbolj mu ustrezajo gozdovi in travniki. Tu ima poleg dovolj vlage tudi številna obočja, kamor se lahko zateče in skrije pred naravnimi sovražniki. Na ta območja, ker se klop zadržuje pogosto, borelioza pa je s tem mogoča, največkrat odhajajo lovci, gozdarji, poklicni vojaki, rekreativci, pohodniki, tekači, gobarji, udeleženci izletov in na kratko vse osebe, ki se gibljejo v življenjskem okolju klopa. Preventiva predvideva predvsem svetlo in gladko obleko ter obutev. Na svetlih površinah je klop bolje viden, na gladkih površinah pa se ne more oprijeti.

S tem je borelioza v kali zatrta, saj bomo klopa na svetlih površinah videli ter ga lahko uničili, na gladkih pa se ne bo mogel oprijeti ter obstati in nadaljevati pot do mest ugriza.

Borelioza zahteva preventiven pristop ter odgovorno ravnanje.

Vse pravice pridržane | Optiweb