Postavitev malih čistilnih naprav

Odkar se je Slovenija odločila slediti evropskim pravilom na področju varovanja okolja, je minilo že kar precej let, vendar smo z nekaterimi zakoni še vedno v zaostanku – to velja tudi za zakonodajo, ki veleva, da je potrebno vse objekte priključiti na javno kanalizacijsko omrežje, ali pa poskrbeti za postavitev malih čistilnih naprav. S tem naj bi popolnoma nadomestili greznice – kljub temu, da te že dolgo lahko praznijo zgolj licencirana komunalna podjetja, ki usedlino iz greznic odpeljejo na čistilno napravo, predstavlja vsaka greznica za okolje veliko tveganje. Vedno namreč obstaja nevarnost, da pride do izliva in s tem onesnaženja okolja, pri čemer je seveda še največje tveganje za onesnaženje podtalnice.

Postavitev malih čistilnih naprav je na področjih, kjer ni na voljo javna kanalizacija, že nekaj časa obvezno za novogradnje, pri že obstoječih gradnjah pa se z zamenjavami zamuja – in zato je rok za zamenjavo sedaj za nekaj let podaljšan, predvsem zato, ker imajo občine težave z gradnjo kanalizacijskih omrežij, pri malih čistilnih napravah pa tudi prihaja do nekaterih pomislekov. (Govorimo o uporabi male čistilne naprave za začasne objekte, na primer vikende.)

Kako poteka postavitev malih čistilnih naprav?

Ko se odločite za gradnjo svojega doma, vam bo projektant v primeru, da kanalizacija na parceli oziroma v bližini, zaradi katere se zahteva priklop, ni na voljo, pripravil tudi vse potrebno za postavitev male čistilne naprave. Glede na vrsto in velikost zgradbe (stanovanjski ali poslovno-stanovanjski objekt, enodružinski ali dvodružinski …) bo predvidel, kakšna mora biti mala čistilna naprava in jo tudi vključil v vaš projekt – to je potrebno seveda že zaradi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Postavitev malih čistilnih naprav izvajajo tako komunalna kot gradbena podjetja, vsekakor pa je najbolje, da delo prepustite tistim, ki se nanj resnično spoznajo. Postavitev malih čistilnih naprav mora namreč potekati v skladu s predpisi, ki zagotavljajo, da bo pri postavitvi poskrbljeno, da bo mala čistilna naprava delovala popolno in varno. Ni torej vse v tem, da izkopljete poleg temeljev hiše luknjo in nato vanjo speljete cev …

Kako prihraniti?

Postavitev malih čistilnih naprav je lahko cenejša, če se odločite za skupinski nakup in postavitev – če se nakup in dela na primer hkrati izvedejo v celi ulici ali pri več sosedih, saj je to vsakemu prodajalcu ion izvajalcu del gotovo v interesu. Verjetno pa boste v takšnem primeru razmišljali še o eni možnosti – o postavitvi skupne male čistilne naprave, torej takšne, ki ima večjo zmogljivost, in jo lahko uporabljajo na primer tri ali štiri hiše skupaj. Pa je to smiselno? Pravzaprav ne. Je ceneje, torej boste finančni prihranek res imeli, a verjetno bo prihajalo do »sosedskih« težav – kdo je odgovoren za to ali ono težavo pri delovanju ali upravljanju

Vse pravice pridržane | Optiweb