Ograje razmejujejo parcele

Ograje največkrat razmejujejo parcele lastnikov med seboj, lahko pa imajo tudi druge fukcije.

Med seboj so ograje zelo različne, v nekaterih primerih so prave kulturne posebnosti. V Sloveniji imamo oziroma smo imeli kar nekaj tipičnih razmejitev ozemelj, ki so bile tipična značilnost okolja oziroma njegovih prebivalcev. Primer so kamnite ograje, poleg naloge razmejevanja ozemlja je bila na vetrovnem kraškem ozemlju njihova vloga tudi zaščita pred negativnimi vplivi iz okolja. Varovanje premoženja je naloga predvsem ograj v okolici doma, v ta namen so ljudje upoštevali naravne kot kulturne danosti. Naravne danosti se kažejo v materialih iz katerih so ograje narejene. Omenjene kamnite ograje so bile zelo praktična rešitev, saj so ob urejanju parcele za vzgojo rastlin, slednjo hkrati ogradili in zaščitili. Podobno so naravne danosti vplivale na tipične materiale v drugih okoljih. Kulturne danosti se kažejo predvsem v večji ali manjši zaščiti prebivalcev pred okolico. V nekaterih primerih se je ozemlje domačije ogradilo z zidom, ki je preprečeval dostop nepovabljenim.

Takšni primeri so se na slovenskem ozemlju ohranili v točno določenih okoljih vse do šestdesetih let dvajsetega ozemlja. Danes so takšne ograje oziroma načini ograjevanja ozemlja že praktično izumrli. K temu je vplival predvsem na področju varovanja objektov ter moda. Izbira ograje je času primerno zelo pestra, investitor si praktično lahko izbere kar hoče. Materiali, postopki izdelave, dostopnost ter druge lastnosti so pripomogle k temu, da omejitev s strani izvedbe ni. Nekaj drugega pa je izbira, ki upošteva tudi kriterij gospodarnosti. Največjo mero gospodarnosti ponujajo ograje, katere so izvedene v lastni režiji v največjem možnem obsegu. Investitor lahko sam zagotovi material, izdela ter postavi ograjo. Manjšo gospodarnost imamo v primerih, ko mora investitor pridobiti material oziroma storitve na trgu. Dober kompromis so ograje, katere so vnaprej izdelane ter jih lahko z nekaj osnovnega znanja investitor tudi samostojno postavi.

Ograje so za vsakega investitorja izziv.

Preverite kakovostne ograje na naši internetni strani.

Vse pravice pridržane | Optiweb