Odtočna vodovodna inštalacija

Pri izvedbi odtočne vodovodne inštalacije je potrebno paziti na material odtočnih cevi. Nekoč se je uporabljalo za odtočno kanalizacijo cevi iz litega železa in svinca. To se danes uporablja samo v redkih primerih. V današnjem času se za vodovodne inštalacije in tudi za odtočno inštalacijo uporablja cevi iz umetnih materialov. Uporablja se plastične materiale. Ti materiali so odporni proti vročini, kislinam in raznim raztopinam. Ko se namešča hišno odtočno instalacijo se uporablja cevi iz kamnin ali betona. Take cevi se uporablja za čistilno jamo ali javno kanalizacijo.

Načrtovanje odtočne vodovodne inštalacije.

Zelo pomembno je, da se pravilno načrtuje. Slabo izvedena odtočna kanalizacija povzroči veliko problemov, saj je popravilo skorajda nemogoče. Pravila so enaka pravilom, ki veljajo za vodovodno inštalacijo. Potrebno je paziti, da je minimalna možnost nastajanja odplak. Paziti je potrebno na padec. Pomembno je tudi, da so razdalje med zbiralnimi vodi in priključki čimmanjši. Paziti je potrebno na:

• Odtočne vode
• Padec
• Spremembe smeri
• Odcepi
• Sprememba dimenzije
• Zamenjava materialov
• Čistilno odprtino

Odtoku vode, ki je onesnažena, je potrebno nameniti popolnoma isto ali pa še večjo pozornost kot neoporečni vodi. Odtočna voda je zelo nevarna, če se cevi zamašijo ali počijo. Redno je potrebno pregledovati odtočne cevi in jih sanirati.

Vodovodne inštalacije so v vsaki stavbi. Izvajati, oziroma izdelujejo in načrtujejo jo lahko samo izkušeni strokovnjaki. Že majhna napaka lahko povzroči naši oklici veliko škode. In na ta način povzroči prebivalcem veliko škode, katera je večinoma za človeka tudi zdravstveno nevarna. Voda, ki se pretaka po vodovodnih ceveh mora biti vedno neoporečna. Cevi, po katerih se pretaka odtočna voda mrajo vedno biti prehodne in ne sme se voda, ki je onesnažena, zadrževati v ceveh. Brez čiste vode ni življenja.

Vse pravice pridržane | Optiweb