Biološke čistilne naprave

Za biološke čistilne naprave se odloča vedno več gospodinjstev, saj so naprave, za katere veja, da so to naprave, ki najboljše posnemajo delovanje mikroorganizmov, ki v naravnem okolju razgrajujejo nečistoče. Razlika je dejansko v tem, da procesi čistilnih naprav zaradi preobilice hrane, zraka in vode potekajo v veliko večjem obsegu. Funkcijo čiščenja vode opravljajo mikroorganizmi, ki lebdijo v umazani vodi v obliki kolonij, lahko pa jim tudi nastavimo prav posebne nosilce na kateri se lahko razrastejo v biomaso.

Ko plačujemo račun za porabo vode, lahko vidimo, da je v njem vključena tudi okolijska dajatev za obremenjevanje voda. S temi sredstvi se namreč financirajo projekti gradnje komunalnih čistilnih naprav in vodov. Obrobna območja nimajo dejansko od te dajatve nič, saj tam v veliki večini ne bodo uredili čistilne naprave. Čistilna naprava se v večini uredi večjih naseljih. Razen, če ustrezno čistilno napravo že imamo, potem se to dajatev delno ali pa v celoti oprosti.

Biološke čistilne naprave so dejansko gojišče bakterij, zaradi česar lahko predelajo le vodo, v kateri je biološko razgradljiva umazanija. Med to spadajo komunalne vode, ki nastajajo v gospodinjstvih, naseljih in na podobnih krajih in so rezultat človekove dejavnosti. Greznice , ki smo jih poznali včasih so že zdavnaj izven gradnje. Zakonsko bodo dokončno prepovedane do leta 2017, saj so iz ekološkega in iz ekonomskega vidika gradnja greznic nesmiselna. Tudi cena greznice je veliko večja, kot pa cena ustrezne čistilne naprave, zato je resnično postala popolnoma nesmiselna.

Delovanje bioloških čistilnih naprav je v vseh primerih enak. Naprava je narejena iz več komor, ločenih med sabo. Prva je namenjena mehanskemu čiščenju vode. Iz nje v drugo nato teče pred očiščena voda v biološki del narave, kjer so nameščeni tudi nosilci za biomaso. Zaradi biomase se voda očisti organskih nečistoč. Ta ves postopek spremlja intenzivna aeracija preko zračnih difuzorjev. V zadnjem usedalniku se aktivno blato nato posede in se loči od čiste vode ki se prečrpava nazaj v biološki del.

Več o čistilnih napravah si lahko preberete tudi na spletni enciklopediji – Wikipediji https://sl.wikipedia.org/wiki/
%C4%8Cistilna_naprava
.

Vse pravice pridržane | Optiweb