Armaturni načrt za varno in obstojno gradnjo

Vsaka gradnja se začne s temeljem, ki je lahko v različnih oblikah in postavitvah. Temelj je izdelan iz betonske konstrukcije, polnjene z armaturno mrežo. Ta omogoča boljši prenos sil, posledično pa je varnost objekta večja. Kakšna je torej zasnova temeljev, vpliva na kasnejšo življenjsko dobo projekta. Da bo objekt pravilno in kakovostno zasnovan, potrebujemo ustrezen armaturni načrt

Vsaka gradnja objekta se začne z idejo in zamislijo, ki jo prenesemo v papirnato obliko. V takšnih idejah skušamo predvideti vse možne načine gradnje in zasnove konstrukcije. Kakšen bo objekt in kakšna je namembnost objekta, ima ogromen vpliv na izbiro načina konstruiranja objekta, gradnje objekta in navsezadnje vzdrževanja ter adaptacije objekta. Temelji objekta vsebujejo različne postavitve armaturnih mrež. Prav tako medetažne nosilne stene, stebri in preklade vsebujejo armaturno zasnovo, ki bo ohranila objekt varen in trajen. Da pa bo vgradnja in postavitev armature ustrezna in kakovostna, moramo graditi tako kot veleva armaturni načrt.

 

armaturni načrt gradnjeIzdelava armaturnega načrta ni enostavna in ni nekaj kar lahko opravi kdor koli. Armaturni načrt izdela statik, ki preračuna prenos sil, ki nastajajo pri uporabi objekta. Je zelo pomembno in odgovorno delo, zato ga opravi statik, ki ima ustrezno izobrazbo. Armaturni načrt tako predvidi debelino palic, ki bodo v samem betonu, njihov položaj (ta je lahko pravokoten, lahko se križa), in njihovo število (več ko jih je, bolj varen bo objekt oziroma njegov del). Po vseh teh izračunih in določilih, sledi popis količine, ki se potem upošteva v kalkulaciji objekta, na osnovi katerega se izdela predračun. Vendar je pot do predračuna malce daljša. Na osnovi teh izmer, ki jih opravi statik, dobimo njegovo izjavo, ki pa je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Alternativa armirano betonskim konstrukcijam je montažna konstrukcija. Tam armaturni načrt ni potreben, razen, pri temeljih, ki ponavadi sestoji iz betona in same armature.

Vse pravice pridržane | Optiweb